HERNÍ ŘÁD SOUTĚŽE
HERNÍ ŘÁD SOUTĚŽE

Organizátorem soutěže s názvem „ S Rádiem Spin a Benem Cristovao na Fuerteventuru“ (dále jen „Soutěž“) je společnost RADIO UNITED SERVICES s.r.o., se sídlem Říčanská 2399/3, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČ: 291318 (dále jen „RADIO UNITED“). Společnost RADIO UNITED vydává následující pravidla pro Soutěž.

Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právnímu jednání, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním, občansko-právním,...