Výherní řád

Organizátorem je Rádio Spin, se sídlem Říčanská 3, Praha 10, 101 00.

 1. Organizátor si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže, včetně práva soutěž kdykoliv zrušit bez náhrady.
 2. Účastí v soutěži vyjadřuje účastník svůj souhlas s jejími pravidly. Na výhru neexistuje právní nárok a jakékoliv vymáhání právní cestou není možné.
 3. Ve sporných případech si organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.
 4. Nebude-li výhra soutěžícím výhercem vyzvednuta do 14ti dnů ode dne výhry, propadá bez náhrady.
 5. Finanční výhry nad 10.000 Kč podléhají zdanění srážkovou daní.
 6. Účastí v soutěži výherci souhlasí, že vyhlašovatel soutěže má právo použít jejich osobních údajů (jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, adresu), zvukových záznamů týkajících se účastníků nebo jejich projevů osobní povahy (fotografie, písmo, hlas) pro reklamní a marketingové účely. Účastí v soutěži výherce rovněž souhlasí, že jeho jméno může být uveřejněno v médiích a na internetových stránkách vyhlašovatele soutěže.
 7. Výhry nejsou vyměnitelné.
 8. Výherce, včetně svých rodinných příslušníků, má právo účastnit se soutěží a získat výhru maximálně jednou za třicet dní.
 9. Pokud je výhrou poukaz, je potřeba si výhru vyzvednout co nejdříve, neboť platnost poukazu je většinou časově omezena.
 10. Výhry v podobě alkoholických nápojů se vydávají pouze osobám starším 18-ti let.
 11. Veškeré výhry musí být výhercem vyzvednuty osobně na recepci Rádia Spin, zde dojde k podepsání předávacího protokolu příslušným výhercem. Výhry nejsou zasílány poštou.
 12. Z účasti v soutěžích jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Rádia Spin a jejich rodinní příslušníci.
 13. Účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné.